Κορυφαία Ασφάλεια

Κορυφαία Ασφάλεια

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΗ

2-step verification και Security Key

Εφαρμόστε αυξημένα μέτρα ασφαλείας για την είσοδο στις εφαρμογές G Suite, με απαίτηση επιπλέον κωδικού για την πιστοποίηση του χρήστη.
Για ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια εφοδιάστε τους χρήστες σας με security keys.

Data Loss Prevention για το Gmail και Drive

Προστατέψτε ευαίσθητες πληροφορίες εφαρμόζοντας πολιτικές DLP. Μπορείτε να αποτρέψετε την αποστολή ευαίσθητων δεδομένων (πχ credit card number, PINs κλπ) μέσω των emails ή των αρχείων (ανάλογα με την έκδοση G Suite)

S/MIME encryption / IRM

Τα G Suite παρέχουν στον Διαχειριστή (admin) εργαλεία για πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας , είτε για S/MIME encryption των emails (ανάλογα με την έκδοση), έλεγχο ύποπτων ενεργειών (suspicious login monitoring) , έλεγχο antispam / malware , IRM (Information Right Management)